Брест: на улице Колесника совершен наезд на ребенка

blank